Sotsiaaleluruumid Vajalik linnavalitsuse sotsiaalosakonna suunamine teenusele Toimetulekuraskustes perede ajutine eluasemeteenus
Varjupaik 20.00-8.00 Öömaja kindla elukohata isikutele