JUULIKUU ÜRITUSED PÄEVAKESKUSES

– neljapäeval, 7. juulil kell 13:30 toimub juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekanne juhataja Ene Vahter – neljapäeval, 14. juulil kell 13:30 toimub Saaremaa Naiste Tugikeskuse teenuste tutvustus – kolmapäeval, 20. juulil kell 13:30 toimub Saima Tišleri loeng teemal “Hea…