–  neljapäeval, 02. mail  kl 13.00 juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekanne juhataja Ene Vahter.

 –  reedel, 03. mail  kell 13.00 Filmipärastlõuna.

 –  teisipäeval, 07. mail  kl 13.00 Kuressaare linn 100 aastat tagasi – jutustab Saaremaa Muuseumi peavarahoidja Priit Kivi, kelle sulest on ilmunud raamat „Kuressaare linna võim ja selle kandjad 1918-1940“.

–  kolmapäeval, 08. mail  kell 13.00 “Laulame neid laule jälle – Jaak Joala”. Korraldab Elja Parbus.

–  reedel, 10. mail  kell 13.00 emadepäeva kontsert päevakeskuses. Esinevad Ehaviir Orissaarest ning päevakeskuse lauljad ja kõhutantsijad.

–  kolmapäeval, 15. mail  kell 11.00- 13.00 päevakeskuses rohemüük. Lillede- ja köögiviljataimedega tuleb kauplema Piret Lember.

–  neljapäeval, 23. mail  kl 13.00 dr Saima Tišler kõneleb teemal “Liigestehaigused ja nende ravi”.

–  reedel, 24. mail  kell 13.00 laulame Mariniga tuntud laule.

–  teisipäeval, 28. mail  kl 13.00 Luulepärastlõuna iga kuu viimasel teisipäeval. Võta kaasa enda lemmikluuletus ning tule loe seda ka teistele. Esineb üllatuskülaline!

 

Maikuus esitlevad Päevakeskuses enda käsitöid Aili Jungi käsitööringi liikmed.

 

MAIKUU PÄEVAKESKUSES