– kolmapäeval, 02. mail  kl 13.00 Elja Parbuse kunstiringi liikmete näituse pidulik avamine.

– neljapäeval, 03. mail  kell 13.00 juhataja ümarlaud. Küsimustele vastab Kuressaare Hoolekanne juhataja Ene Vahter.

– teisipäeval, 08. mail  alates kl 11.00 TAIMELAAT. Taimekasvataja Piret Lember tutvustab ja müüb enda kasvatatud taimi. Tule ostma!!!

– kolmapäeval, 09. mail kell 11.15 – 12.15 muusikateraapia töötuba. Kerli Remmelgas tutvustab teraapiat, mis aitab toime tulla operatsioonieelse ärevusega.

– kolmapäeval, 09. mail  kell 14.00 lauluvõistlus “Eesti heliloojad ja nende muusika”. Korraldab Elja Parbus.

– neljapäeval, 10. mail  kell 13.00 esineb Meelespea memmede tantsurühm.

– reedel, 11. mail  kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.

– teisipäeval, 15. mail  kell 13.00 tähistame EMADEPÄEVA. Esinevad Rohu lasteaia lapsed. Tantsumuusikat teeb Jüri Pärnust.

– kolmapäeval, 16. mail  kell 13.00 seedetrakti haigustest ja haigustega seotud  allergiatest räägib dr Saima Tišler.

– reedel, 18. mail kell 13.00 filmipärastlõuna.

– esmaspäeval, 21. mail  kell 13.00 elust Lootuse Külas räägivad sealsed praegused ja endised elanikud.

– kolmapäeval, 23. mail  kell 13.00 Katrin Koppel Saaremaa vallavalitsusest räägib jäätmetega seotud teemadest: pakendite liigiti kogumine, biojäätmete kompostimine, jäätmeveo korraldus.

– reedel, 25. mail  kell 13.30 laulame koos Mariniga tuntud laule.

 

Maikuus esitlevad Päevakeskuses enda kunstitöid Elja Parbuse kunstiringi liikmed

MAIKUU ÜRITUSED PÄEVAKESKUSES