Kuressaare Hoolekanne on Saaremaa valla allasutus, mille eesmärk on osutada Kuressaare linna ja Saaremaa valla rahvastikuregistris olevatele eakatele, puuetega inimestele, toimetulekuraskustes isikutele ja peredele sotsiaalteenuseid nende toimetuleku säilitamiseks ja soodustamiseks ning huvitegevuse võimaldamiseks.
Kuressaare Hoolekanne juhataja on Ene Vahter.

Ajaloost:

Kuressaare Hoolekanne asutati 01.07.2016 Kuressaare Linnavalitsuse allasutusena. Varasemalt tegutses asutus sihtasutusena (SA Kuressaare Hoolekanne), mis loodi 01. septembril 2003. aastal 1999. aastal avatud Kuressaare Linna Päevakeskuse ja 2002. aastal asutatud Kuressaare Sotsiaalmaja baasil.

Päevakeskuses pakutakse erinevaid sotsiaalteenuseid eakatele, puuetega inimestele ja toimetulekuraskustes peredele, pikaajalistele töötutele. Sotsiaalmajades pakutavad teenused on suunatud toimetulekuraskustes inimestele, kodututele.

1999-2003 juhataja- Arvo Petersell

2003-2008 juhatuse liige- Katre Koit

2008-2014 juhatuse liige- Tiia Tammsalu (lisaks projektijuht- VIRTU-pilootprojekt)

2014-2015 juhatuse liige- Piret Sarjas

2015-2016 juhatuse liige- Ene Vahter (lisaks projektijuht- ELVI-pilootprojekt)

alates 2016 juhataja Ene Vahter

 

Tolli 9,
Kuressaare
93813
telefon 453 3528