Missioon: Sotsiaalteenuste kvaliteetse osutamise ja arendamise kaudu aidata kaasa Saaremaa elanike elukvaliteedi tõusule ning toimetulekuraskuste kõrvaldamisele või kergendamisele.

Visioon: Kuressaare Hoolekanne on oma tegevusvaldkonnas suunda näitav ja usaldusväärne sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise asutus Eestis.

Põhiväärtused: Ausus Meeskonnatöö Empaatia Tolerantsus Turvalisus