2018

*Kuressaare Hoolekanne tänab kõiki, kes aitasid kaasa Päevakeskuses 2018. aastal toimunud loengute, teabe- ja tervisepäevade, näituste, ürituste läbiviimisel.

Täname ringide juhendajaid, kes on oma vaba aega panustanud eakate aktiveerimisel ja huvitegevuse arendamisel- Tõnu Otstavel,  Õie Väli, Malle Saarela, Külli Teinberk, Reelika Adamson, Helmut Sääsk,  Aili Jung,  Evelin Paju, Elja Parbus, Merle Vaha, Marin Heinmets, Aarne Tall!

2017

*Kuressaare Hoolekanne tänab kõiki, kes aitasid kaasa Päevakeskuses 2017. aastal toimunud loengute, teabe- ja tervisepäevade, näituste, ürituste läbiviimisel.

*Täname ringide juhendajaid, kes on oma vaba aega panustanud eakate aktiveerimisel ja huvitegevuse arendamisel! Eriline tänu Marin Heinmetsale ja Aarne Tallile!

2016

* Kuressaare Hoolekanne tänab kõiki toetajaid, kes aitasid katta Kuressaare linnas asuvate sotsiaalmajade elanike piduliku jõululaua 15.12.2016.

Täname Kuressaare Linnavalitsuse ja Kuressaare Hoolekande töötajaid, Saaremaa Lihatööstus OÜ, Karja Pagariäri OÜ, Lemmik Kaubanduse OÜ, Ensert OÜ, FIE Guido Lindmäe ja Adu-Jaani talu.

* Kuressaare Hoolekanne tänab kõiki, kes aitasid kaasa Päevakeskuses 2016. aastal toimunud loengute, teabe- ja tervisepäevade, näituste, ürituste läbiviimisel.