Hea Päevakeskuse külastaja !

Me kõik tuleme meelsasti päevakeskusesse, kui me teame, et meil on siin turvaline ja rahulik olla. Et meie koostöö oleks sujuv ja ei tekiks arusaamatusi külastajate ja personali vahel, tuleks lähtuda käesolevast kodukorrast.

  1. Päevakeskuse külastaja ei häiri oma tegevusega teisi päevakeskuse külastajaid ja suhtub teistesse külastajatesse heasoovlikult ja sõbralikult.
  2. Päevakeskusse tullakse puhtalt ja korrektselt riietatuna.
  3. Päevakeskuses ei pruugita alkoholi ning ei suitsetata
  4. Päevakeskuse personalil on õigus joobes klient jätta teenindamata.
  5. Päevakeskuse külastaja kasutab päevakeskuse poolt võimaldatavat inventari heaperemehelikult
  6. Päevakeskuse külastajal on õigus pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega päevakeskuse juhtkonna ja personali poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks.
  7. Kui ei ole võimalik ruumi puuduse või juhendaja muude töökohustuste tõttu võimalik ringide töö ja ürituste läbi viimiseks kasutada päevakeskuse ruume lahtioleku aegadel, siis eelneval registreerimisel ja kokkuleppel päevakeskuse personaliga on võimalik päevakeskuse ruume kasutada ka õhtusel ajal.
  8. Päevakeskuse külastaja peab alluma personali korralekutsuvatele märkustele.
  9. Päevakeskuse personalil on õigus jätta kodukorda rikkuv klient teenindamata.
  10. Personalil on õigus nõuda kodukorda rikkuval kliendil lahkumist päevakeskuse ruumidest
Kuressaare Hoolekanne