Sotsiaaleluruumiteenus Vajalik linnavalitsuse sotsiaalosakonna suunamine teenusele Toimetulekuraskustes perede ajutine eluasemeteenus
Varjupaigateenus 20.00 – 8.00 Öömaja kindla elukohata isikutele
Varjupaigateenus Saaremaa valla elanikele alates neljandast ööbimisest 1 öö 3,00 eurot
Varjupaigateenus teistele KOV-le alates neljandast ööbimisest 1 öö 15,00 eurot