Sotsiaaleluruumid Vajalik linnavalitsuse sotsiaalosakonna suunamine teenusele Toimetulekuraskustes perede ajutine eluasemeteenus
Varjupaik 20.00 – 8.00 Öömaja kindla elukohata isikutele
Varjupaigateenus Saaremaa valla elanikele alates neljandast ööbimisest 1 öö 2,00 eurot
Varjupaigateenus teistele KOV-le alates neljandast ööbimisest 1 öö 10,00 eurot
Kuressaare Hoolekanne