Toetatud elamise teenus on mõeldud erivajadustega inimestele sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamiseks koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Teenusele suunab sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja psühhiaatri hinnangu alusel. Teenuse osutamise maht- vähemalt kaks tundi nädalas.

Teenust on õigus saada kui:
isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
isik suudab ise enda eest hoolitseda;
isik suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

Lähtuvalt erivajadusega isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud toetatud elamise teenuse saamise eesmärgist teenuseosutaja:

1) juhendab isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
2) juhendab isikut eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel;
3) abistab ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut;
4) valmistab isikut ette iseseisvaks elamiseks ning juhendab ja abistab teda elamispinna hankimisel.