Iseseisvat toimetulekut soodustava sotsiaalteenuse eesmärk on aidata taastada tööharjumus ja aidata tagasi tööjõuturule. Teenuse sihtgrupiks on toimetulekutoetust taotlev töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ja kes ei ole Eesti Töötukassas töötuna registreeritud. Teenusele suunatakse kohaliku omavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

Teenusel on isik kohustatud osalema igal tööpäeval kaks kuni kuus tundi päevas. Isikul on õigus mõjuva põhjuseta puududa teenuselt mitte rohkem kui kaks päeva kalendrikuus. Vastutaval ametnikul on õigus jätta toimetulekutoetus määramata kui mõjuva põhjuseta puudumisi on isikul kalendrikuus lubatust enam.