04. juulil kell 12.30 Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ümarlaud

12. juulil kell 12.30 Kalle Keskküla räägib sugupuu uurimisest ja genealoogiast

Näitus: Elja Parbuse kunstiringi näitus

Juulikuu päevakeskuses