Seoses COVID-19  leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutega on peatatud Kuressaare päevakeskuse huvitegevus.

TEADE HUVITEGEVUSE PEATAMISEST